Modlitwa

 

przed wejściem do internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,   

Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo  
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,  
prawdziwe i piękne,  
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,  
Pana naszego Jezusa Chrystusa,  
pomóż nam, błagamy Ciebie,  
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,  
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie  
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie  
i traktowali z miłością i cierpliwością  
wszystkie te osoby, które spotkamy  
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Święty Izydorze, módl się za nami!