Wielki Post, 2021

Drodzy Bracia i Siostry,

Po raz kolejny przeżywamy czas Wielkiego
Postu, w którym jak zawsze przygotowujemy
się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Świąt naszej nadziei i sensu życia. Ten Post
być może dla wielu z nas będzie innym
doświadczeniem z powodu nowej rzeczywi-
stości, która przyniosła i przynosi wiele zmian i
zaburzeń w naszym życiu.

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa
pozostaje jednak niezmieniona i Kościół jak
zawsze zaprasza nas do spotkania z Tym,
który zawsze jest Źródłem tryskającym ku
życiu wiecznemu; Chrystusem, który jest
Światłością Świata; i który jest
zmartwychwstaniem i życiem.

Otwórzmy się na jego moc i łaskę, abyśmy
w Nim odnajdywali źródło naszego życia.
Prośmy o Jego światło, potrzebne dla świata i
dla każdego z nas.

Z najlepszymi życzeniami i błogosławieństwem
Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Ks. Zbigniew Frąszczak, SVD
Dyrektor