O Ośrodku

Po II wojnie światowej wielu polskich imigrantów z różnych części świata wyemigrowało do Południowej Kalifornii. Początkowo uczestniczyli w funkcjach społecznych i nabożeństwach w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej na Adams Blvd. w Los Angeles.

Wzrost wiernych na odległych terenach w hrabstwie Orange i w Long Beach, spowodował że wspólnota Polska odbywała cotygodniowe nabożeństwa w kościołach Orange County w St. Anthony Claret i St. Justin Martyr w Anaheim. Zgromadzenie organizowało także cotygodniowe nabożeństwa w Anaheim funeral chapel, a wreszcie w Rosary High School w Fullerton.

Kiedy diecezja Orange stała się rzeczywistością, nieżyjący już biskup William Johnson mianował wielebnego Josepha A. Karpa dyrektorem duchowym polskiej społeczności w hrabstwie Orange. Miało to zaspokoić duchowe i społeczne potrzeby polskich wiernych mieszkających na terenie diecezji Orange. Cele: „utrzymać w sercach Polaków wiernych bogate dziedzictwo religijne i kulturowe oraz tradycje ich przodków; zachować język polski wśród pierwszego i drugiego pokolenia oraz umożliwić pełny udział w funkcjach liturgicznych nowo przybyłych na tym obszarze. ”

Pierwszą mszę w Ośrodku Polonijnym Jana Pawła II obchodził ks. Karp 16 stycznia 1983 r. Z czasem Centrum naprawdę stało się centrum polskich działań, takich jak: lekcje języka polskiego (dla początkujących i zaawansowanych) w Szkole Polskiej Heleny Modrzejewskiej, tradycyjne imprezy i rozrywki, prelegenci i różne spotkania klubowe.

19 października 1986 r. Ośrodek Polonijny Jana Pawła II poświęciło tablicę pamiątkową dla polskiego męczennika wiary, ks. Jerzego Popiełuszki. Dzwonnica została wzniesiona jako symbol jedności tej społeczności, wzywającej członków do czczenia Boga Wszechmogącego. Dzwony (trzy dzwony) odlano w Polsce w 1987 r. 26 listopada 1989 r., w święto Chrystusa Króla, poświęcono dzwonnicę.

Jedną z trwałych tradycji polskiej społeczności w Orange County jest kontynuacja starego polskiego zwyczaju świętowania zbiorów upraw (Dożynki) w miesiącach jesiennych. Dożynki w Yorba Linda rozpoczynają się w Sobotę procesją, podczas której chłopi przedstawiają „dary ziemi” Panu i Pani dworu po udanych żniwach. Po procesji występują polskie zespoły tańca ludowego i grupy śpiewające. Pyszne autentyczne polskie jedzenie cieszy wszystkich przez cały festiwal który kończy się w Niedzielę.