O Ośrodku

Kiedy diecezja Orange stała się rzeczywistością, zmarły biskup William Johnson mianował wielebnego Josepha A. Karpa kierownikiem duchowym wspólnoty polskiej w hrabstwie Orange. Miało to zaspokoić duchowe i społeczne potrzeby polskich wiernych mieszkających na terenie diecezji Orange. Cele: „utrzymać w sercach wiernych polskich bogate dziedzictwo religijne i kulturowe oraz tradycje ich przodków; zachować język polski wśród pierwszego i drugiego pokolenia oraz umożliwić pełny udział w funkcjach liturgicznych nowo przybyłych w tym obszarze.”

Pierwszą mszę w Polskim Centrum Jana Pawła II obchodził ks. Karp 16 stycznia 1983 r. Z czasem Centrum naprawdę stało się centrum polskich działań, takich jak: lekcje języka polskiego (dla początkujących i zaawansowanych) w Szkole Polskiej Heleny Modrzejewskiej,
tradycyjne imprezy i rozrywki, prelegenci i różne spotkania klubowe. Jedną z trwałych tradycji polskiej społeczności w Orange County jest kontynuacja starego polskiego zwyczaju świętowania zbiorów upraw (Dożynki) w miesiącach jesiennych. Dożynki w Yorba Linda mają bogaty program artystyczny, który rozpoczyna się w sobotę od polskich tańców ludowych i występów wokalnych, a kończy się w niedzielę procesją, w której pracownicy terenowi prezentują „dary ziemi” Panu i Pani dworu po udanych zbiorach. Pyszne autentyczne polskie jedzenie cieszy wszystkich przez cały festiwal.