Duszpasterze

Jedyne polskie centrum w Orange County zostało utworzone, aby zaspokoić duchowe i społeczne potrzeby Polaków mieszkających na terenie diecezji Orange.

Ks. Joseph A. Karp

Ks. Joseph A. Karp został wyznaczony na pierwszego dyrektora Ośrodka Polonijnego. Pracował ciężko, aby utrzymać rozwój Ośrodka. Pierwszą polską mszę w Ośrodku celebrował ks. Joseph 16 stycznia 1983 r.

Click here for complete bio.


Ks. Douglas J. Cook

 

 

1 lipca 2000 r. mianowano nowego dyrektora – ks. Douglas J. Cook z diecezji Orange. Ks. Doug pracuje również w diecezjalnym Biurze Usług Kanonicznych (Marriage Tribunal). Po 6 latach pracy w Ośrodku Polonijnym ks. Douglas wyjeżdża na trzy lata do Rzymu, aby kontynuować studia doktoranckie z prawa kanonicznego.

Click here for complete bio.


Ks. George P. Blais

 

 

Ks. George P. Blais był dyrektorem Ośrodka od 2006 do 2008 roku.

Click here for complete bio.


Ks. Henryk Noga

 

 

Od 1 lipca 2008 r. ks. Henryk Noga SVD został mianowany nowym dyrektorem Ośrodka Polonijnego. Ks. Henryk służył społeczności polskiej w Yorba Linda i Południowej Kalifornii od 1999 roku. Pochodzi z Polski i jest misjonarzem Towarzystwa Bożego Słowa.

Click here for complete bio.


Ks. Zbigniew Fraszczak

 

Od 1 lipca 2016 r. ks. Zbigniew Fraszczak SVD został mianowany dyrektorem Ośrodka Polonijnego.

Click here for complete bio.


Diakon Jim Merle

 

Od sierpnia 2018 roku Jim Merle pełnił funkcję diakona w Centrum Polonijnym.

Click here for complete bio.