Historia

Po II wojnie światowej wielu polskich imigrantów z różnych części świata wyemigrowało do Południowej Kalifornii. Początkowo uczestniczyli w funkcjach społecznych i nabożeństwach w parafii Matki Bożej Jasogórskiej na Adams Blvd. w Los Angeles. Później, dla odległych mieszkańców hrabstwa Orange i Long Beach, wspólnota Polska odbywała cotygodniowe nabożeństwa w kościołach Orange County w St. Anthony Claret i St. Justin Martyr w Anaheim. Zgromadzenie organizowało także cotygodniowe nabożeństwa w Anaheim funeral chapel, a wreszcie w Rosary High School w Fullerton.

Kiedy diecezja Orange stała się rzeczywistością, zmarły biskup William Johnson mianował Wielebnego Josepha A. Karpa kierownikiem duchowym wspólnoty polskiej w hrabstwie Orange. Miało to zaspokoić duchowe i społeczne potrzeby polskich wiernych mieszkających na terenie diecezji Orange. Cele: „utrzymać w sercach wiernych polskich bogate dziedzictwo religijne i kulturowe oraz tradycje ich przodków; zachować język polski wśród pierwszego i drugiego pokolenia oraz umożliwić pełny udział w funkcjach liturgicznych nowo przybyłych na tym obszarze ”. Pierwszą mszę w Polskim Centrum Jana Pawła II obchodził ks. Karp 16 stycznia 1983 r. Od tego czasu Centrum naprawdę stało się centrum polskich działań, takich jak: lekcje języka polskiego (dla początkujących i zaawansowanych), tradycyjne imprezy i rozrywki, prelegenci i różne spotkania klubowe. Jedną z trwałych tradycji polskiej społeczności w Orange County jest kontynuacja starego polskiego zwyczaju świętowania zbiorów upraw (Dożynki) w miesiącach jesiennych. Dożynki w Yorba Linda rozpoczynają się procesją, podczas której chłopi przedstawiają „dary ziemi” Panu i Pani dworu po udanych żniwach. Po procesji występują polskie zespoły tańca ludowego i grupy śpiewające. Pyszne etniczne jedzenie jest delektowane przez wszystkich.

19 października 1986 r. Polskie Centrum Jana Pawła II poświęciło tablicę pamiątkową dla polskiego męczennika wiary, ks. Jerzego Popiełuszki. Dzwonnica została wzniesiona jako symbol jedności tej społeczności, wzywającej członków do czczenia Boga Wszechmogącego. Dzwony (trzy dzwony) odlano w Polsce w 1987 r. 26 listopada 1989 r., w święto Chrystusa Króla, poświęcono dzwonnicę.

Wraz z nowym dodatkiem do budynków kościelnych, prawie 1700 rodzin i wciąż rosnącym, Centrum stało się tętniącym życiem centrum kulturalnym i duchowym polskich Amerykanów w południowej Kalifornii. Nasz festiwal „Dożynki”, który co roku świętujemy w trzeci weekend września, gromadzi obecnie ponad 5000 gości. Odwiedź naszą stronę aby uzyskać aktualizacje na temat festiwalu.