Ks. Henryk Noga

Ks. Henry Noga, SVD, jest członkiem Misyjnego Zakonu Religijnego – Towarzystwa Słowa Bożego. Po święceniach kapłańskich w 1996 r. i dwóch latach pracy duszpasterskiej w Polsce został wysłany do Irlandii na studia językowe i służbę do lokalnej Polonii gromadzącej się w Domu Polskim w Dublinie.

W latach 1999-2008 mieszkał w Riverside w Kalifornii z innymi kapłanami i braćmi misyjnymi ze swojej wspólnoty religijnej. W tym czasie kierował polską wspólnotą w diecezji Orange w Ośrodku Polonijnym Papieża Jana Pawła II w Yorba Linda.
Przez wiele lat był członkiem Rady Prowincjalnej i uczestniczył w wielu innych zadaniach administracyjnych w swoim zakonie.
W roku 2006 ks. Henryk został wybrany do reprezentowania Prowincji Zachodniej Towarzystwa Słowa Bożego na Kapitule generalnej w Rzymie.
Ks. Noga uzyskał stopień doktora Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Asystent Dyrektora Ośrodka Polonijnego im. Św. Jana Pawła II w Yorba Linda, 2000-2008.

Dyrektor Ośrodka Polonijnego im. Św. Jana Pawła II w Yorba Linda, 2008-2016.