Ks. Henryk Noga

Ks. Henry Noga, SVD, jest członkiem Misyjnego Zakonu Religijnego – Towarzystwa Słowa Bożego. Po święceniach kapłańskich w 1996 r. i dwóch latach pracy duszpasterskiej w Polsce został wysłany do Irlandii na studia językowe i służbę do lokalnej Polonii zebranej w Domu Polskim w Dublinie.

Od 1999 roku mieszka w Riverside w południowej Kalifornii z innymi kapłanami i braćmi misyjnymi ze swojej wspólnoty religijnej. W tym czasie kierował polskim ministerstwem w diecezji Orange w Ośrodku Polonijnym Papieża Jana Pawła II w Yorba Linda. Przez ostatnie sześć lat był członkiem rady prowincjalnej i uczestniczył w wielu innych zadaniach administracyjnych w swoim zakonie.

W roku 2006 ks. Henryk został wybrany do reprezentowania Prowincji Zachodniej Towarzystwa Słowa Bożego na Kapitule generalnej w Rzymie. Jest także absolwentem z dyplomem doktora Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1 lipca 2008 r. Fr. Henry został nowym dyrektorem Ośrodka Polonijnego im. Papieża Jana Pawła II w Yorba Linda w Kalifornii.