Sakramenty

Obrzędy i sakramenty

Chrzest

Wybierając rodziców chrzestnych dla swojego dziecka, pamiętaj, że rodzice chrzestni dają dziecku świadectwo wiary. Rodzice chrzestni muszą być ochrzczeni i potwierdzeni, praktykujący katolicy w wieku powyżej 16 lat. Jeśli są małżeństwem, rodzice chrzestni muszą być małżeństwem zgodnie z zaleceniami Kościoła. Każde dziecko musi mieć przynajmniej jednego katolickiego chrzestnego. Mogą też mieć drugiego chrzestnego lub chrześcijańskiego Świadka, który jest członkiem innego kościoła chrześcijańskiego, który otrzymał ważny chrzest i aktywnie praktykuje wiarę chrześcijańską.

Skontaktuj się z biurem Ośrodka przynajmniej dwa miesiące przed planowanym chrztem swojego dziecka.

Pierwsza komunia

Przygotowanie to można zrealizować poprzez zapisanie do Szkoły Wychowania Religijnego lub w Ośrodku w języku polskim. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przygotowania w języku polskim prosimy o kontakt z biurem Ośrodka. Rodzice uczestniczą w serii spotkań na temat teologii sakramentów w ogólności, a szczególnie w pierwszym pojednaniu i pierwszej Eucharystii.

Rodzice otrzymują praktyczne sugestie, jak rozmawiać z dziećmi o Bogu, dlaczego konieczne jest uczęszczanie na Mszę w niedzielę i jak dzielić się swoją wiarą ze swoimi dziećmi w sposób odpowiedni dla wieku.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest obchodzony co dwa lata dla dorosłych katolików (którzy zostali ochrzczeni i otrzymali Pierwszą Komunię) oraz dla uczniów szkół średnich. Program liceum jest dwuletnim procesem, którego celem jest rozwijanie i rozwijanie wiary młodzieży naszego Ośrodka i potwierdzanie ich w Duchu, aby byli dojrzałymi dorosłymi w wierze katolickiej.
Skontaktuj się z biurem w celu uzyskania dalszych informacji.

Ślub

Pary, które chcą świętować swój ślub w naszym Ośrodku, powinny skontaktować się z Biurem w celu umówienia się na spotkanie z jednym z księży co najmniej sześć miesięcy przed ślubem.

Namaszczenie chorych

W przypadku poważnej choroby, nadchodzącej operacji, zmiany stanu osoby w podeszłym wieku lub niedołężnej lub nagłego wypadku należy natychmiast skontaktować się z biurem Ośrodka, aby sakrament namaszczenia chorych mógł być celebrowany.

Adoracja eucharystyczna

W pierwszy piątek każdego miesiąca gromadzimy się na modlitwie i uwielbieniu przed Najświętszym Sakramentem. Intencją diecezjalną jest wzrost powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Najświętszy Sakrament jest wystawiony na adorację po 8:30 rano w pierwszy piątek do północy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem.